3D trajectbegeleiding

Dialoog als fundament voor vernieuwing 

Dialoog is aandachtig luisteren naar elkaar, samen ontdekken wat er wél is in plaats van elkaar te betwisten. Dialoog verrijkt, verbindt mensen met elkaar en brengt mogelijkheden en kansen boven tafel. Het verankeren van daadkracht vraagt om de dialoog als vanzelfsprekend tot een peiler binnen een organisatie te maken. Veranderingsprocessen gaan floreren.


Je vindt hier geen voorgeschreven methodieken hoe een vernieuwing of verandering wordt ingezet en begeleid. Dit wordt een co-creatief op vraag afgestemd traject. We delen kennis, ervaringen, inzichten en creativiteit en combineren het best mogelijk haalbare dat binnen ons huidige bereik ligt met het gezamenlijke doel voor ogen. Het uiteindelijk tot uitvoer brengen van de vernieuwende ideeën kan projectmatig én (dia)logisch door Estafeta worden begeleid.

"The Industrial Age was not planned but innovated.

The next age will be no different"

(Peter Senge)

Estafeta brengt (latent) aanwezige kwaliteiten, mogelijkheden en nieuwe kansen aan het licht en verbindt. Kwetsbaarheid wordt omgezet in kracht en samenwerken maken we tot een fijne reis. Moed, verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen vraagt het van iedereen.